Onderwijs & Sport

Na het afscheid bij Gehandicaptensport Nederland (als bondscoach) na het EK Zweden (2012) en Pro Talents (als coordinator Sport en talentontwikkeling, juni 2012) is de focus komen te liggen op het verzorgen van KNVB opleidingen bij verschillende Opleidingen Sport en Bewegen van ROC's. (ROC van Amsterdam, ROC Flevoland, Regiocollege Zaanstad.

Momenteel wordt dit aangeboden aan CIOS Haarlem en RegioCollege Zaanstad. Bij CIOS Haarlem is Rene Bouma bovendien projectleider Alumnibeleid en wordt de relatie met oudCIOSers structureel onderhouden om hen op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen binnen Onderwijsland CIOS en oudCIOSers meer te betrekken bij scholingen, gastcolleges en netwerkbijeenkomsten.

samen met oudCIOSer Reinier Paping, winnaar barre Elfstedentocht 1963

Promotie Voetbal op Praktijkscholen

RB Sport heeft vanaf 2000 een landelijk voetbaltournooi geinitieerd, in eerste instantie ook bedoeld als scoutingsinstrument voor het Nederlands ID voetbalteam. Dit tournooi was in 2012 uitgegroeid tot het voetbalevenement van het jaar voor de praktijkscholen met deelname van 82 scholen uit heel nederland met meer dan 200 teams. Pro Talents heeft dit tournooi daarna geadopteerd en heeft dit zelfstandig gaan opgepakt zonder de ondersteuning van RB Sport.

Het project kreeg in 2012 met de uitreiking van de Groene bal (zie foto) nog de erkenning van Stichting Meer dan Voetbal van de KNVB als zijnde vernieuwend en onderscheidend maatschappelijk project, waarbij voetbal wordt ingezet als middel. 

Na het afscheid bij Gehandicaptensport Nederland (als bondscoach) na het EK Zweden (2012) en Pro Talents (als coordinator Sport en talentontwikkeling, juni 2012) is het tournooi gecontinueerd, echter was de relatie naar EK's en WK's verloren gegaan, omdat Gehandicaptensport Nederland niet meer kon of wilde zorgdragen voor de financiering van deze internationale tournooien. Een enorme aderlating voor deze kwetsbare doelgroep en weinig respect en waardering voor de resultaten van dit team vanaf 2000.


 

Wie zijn er online?

We hebben 78 gasten en geen leden online